Rada ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych

Skład Rady ds. Kształcenia SNŚ  (źródło – Statut UAM §127):

1.  W skład rady ds. kształcenia szkoły dziedzinowej wchodzą:

 • przewodniczący powołany przez rektora na wniosek prorektora kierującego szkołą dziedzinową;
 • prodziekani właściwi w sprawach kształcenia z każdego wydziału wchodzącego w skład szkoły   dziedzinowej;
 • po jednym przedstawicielu nauczycieli akademickich z wydziałów, na których realizowane są kierunki studiów, wskazani przez dziekana wydziału;
 • przedstawiciele samorządu studenckiego, po jednym z każdego wydziału wchodzącego w skład szkoły dziedzinowej.

2. W sprawach dotyczących kształcenia na kierunku studiów w posiedzeniu rady uczestniczy właściwy dziekan.

Sposób powołania członków Rady ds. Kształcenia SNŚ (źródło – Statut UAM §128):

Członków rady ds. kształcenia szkoły dziedzinowej powołuje rektor na wniosek właściwego prorektora.

Zadania Rady ds. Kształcenia (źródło – Statut §129):

 • opracowanie i realizacja polityki edukacyjnej szkoły, spójnej ze strategią rozwoju Uniwersytetu w obszarze kształcenia;
 • dbanie o zrównoważoną ofertę edukacyjną szkoły (liczba i rodzaj oferowanych kierunków studiów oraz zasady rekrutacji oraz limity przyjęć);
 • wypracowanie standardów jakości kształcenia na kierunkach studiów realizowanych w szkole, w szczególności:
  • prowadzenie nadzoru nad badaniem jakości kształcenia w ramach prowadzonych w szkole kierunków studiów,
  • inicjowanie działań mających na celu podnoszenie jakości kształcenia w szkole,
  • inicjowanie działań na rzecz podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich;
 • opiniowanie wniosków wydziałów o utworzenie nowych kierunków studiów, modyfikację programów studiów już istniejących kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia oraz wniosków o zawieszenie lub przekształcenie kierunków studiów, studiów podyplomowych oraz innych form kształcenia;
 • określenie sposobu potwierdzania efektów uczenia się;
 • inicjowanie działań na rzecz pozyskania najlepszych kandydatów na studia;
 • przygotowanie materiałów do oceny kompleksowej dokonywanej przez Polską Komisję Akredytacyjną.

Członkowie Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych

 • Prof. UAM dr hab. Aldona Dutkiewicz - Przewodnicząca Rady ds. kształcenia SNŚ
 • Prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb - Prodziekan Wydziału Chemii
 • Dr Jakub Grajewski - Wydział Chemii
 • Prof. UAM dr hab. Aneta Woźniak-Braszak - Prodziekan Wydziału Fizyki
 • Prof. UAM dr hab. Gotard Burdziński - Wydział Fizyki
 • Prof. UAM dr Edyta Juskowiak - Prodziekan Wydziału Matematyki i Informatyki
 • Dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga - Wydział Matematyki i Informatyki
 • Weronika Walczak - Przedstawicielka Samorządu Studentów z Wydziału Chemii
 • Mariia Dymarchuk - Przedstawicielka Samorządu Studentów z Wydziału Fizyki
 • Roch Zaremba - Przedstawiciel Samorządu Studentów z Wydziału Matematyki i Informatyki

Terminarz spotkań Rady

Rok akademicki 2023/2024
W  październiku 2023 posiedzenie nie  odbyło się
22.11.2023 r. godz. 15:00
20.12.2023 r. godz. 15:00
23.01.2024 r. godz. 18:00
28.02.2024 r. godz. 15:00
03.2024 r. godz. 15:00
04.2024 r. godz. 15:00
05.2024 r. godz. 15:00
06.2024 r. godz. 15:00
09.2024 r. godz. 15:00

Skład Rad Programowych kierunków i grup kierunków studiów

 1. Rada programowa grupy kierunków studiów Chemia I i II stopnia, Chemia Aplikacyjna, Chemia Materiałowa oraz Chemistry

  Przewodnicząca: Prodziekan prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb
  Członkowie:
  • Prof. dr hab. Bogusława Łęska
  • Prof. UAM dr hab. Maciej Trejda
  • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Teresa Kaczmarek
  • Prof. UAM dr hab. Ewa Janiszewska
  • Prof. UAM dr hab. Marcin Podsiadło
  • Prof. UAM dr hab. Rafał Wawrzyniak
  • Dr Katarzyna Koroniak-Szejn
  • Dr Katarzyna Taras-Goślińska
  • Dr Jakub Grajewski
  • Przedstawiciele studentów: Wojciech Kuciński, Anna Czombik
 2. Rada programowa kierunku studiów Analityka żywności

  Przewodnicząca: Prodziekan prof. UAM dr hab. Renata Jastrząb
  • Członkowie (przedstawiciele UAM):
   • Prof. dr hab. Marek Sikorski
   • Prof. UAM dr hab. Joanna Świetlik
   • Prof. UAM dr hab. Radosław Pankiewicz
   • Prof. UAM dr hab. Marcin Frankowski
   • Dr Jakub Grajewski
  • Członkowie (przedstawiciele UPP):
   • Prof. dr hab. Henryk Jeleń
   • Prof. UPP dr hab. Dorota Piasecka-Kwiatkowska
   • Dr inż. Marcin Kidoń
   • Lic. Wojciech Kuciński
   • Joanna Olczyk
 1. Rada programowa grupy kierunków studiów Astronomia, Akustyka, Biofizyka, Fizyka, Fizyka Medyczna, Reżyseria Dźwięku.

  Przewodnicząca: prodziekan prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz
  Członkowie:
  • Prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski – Akustyka
  • Dr Justyna Gołębiewska – Astronomia
  • Dr Wojciech Giera – Biofizyka specj. Biofizyka Molekularna
  • Dr Zenon Woźniak – Optyka okularowa z optometrią, Optometria
  • Prof. dr hab. Maciej Kozak – Fizyka medyczna
  • Prof. dr hab. Anna Preis – Reżyseria dźwięku
  • Prof. UAM dr hab. Piotr Tomczak - Fizyka
  • Prof. dr hab. Sławomir Breiter – studia doktoranckie
  • Dr nauk med. Adam Piotrowski – Fizyka medyczna
  • Dr Tomasz Kopyciuk – koordynator wydziałowy USOS
  • Przedstawiciele studentów: Filip Ratajczak, Maciej Dymczyk, Jakub Patejuk, Daria Kamrowska, Weronika Koperska
 2. Rada Programowa kierunku studiów Aplikacje Internetu Rzeczy (studia wspólne UAM + UE)

  Przewodnicząca: prodziekan prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz
  Członkowie:
  • Prof. UE dr hab. Jaromir Rykowski – UEP
  • Prof. UAM dr hab. Jarosław W. Kłos
  • Dr inż. Henryk Gierszal
  • Dr Wojciech Czart
  • Dr Mikołaj Baranowski
  • Przedstawiciele studentów: Emila Sczaniecka, Aleks Suty
 3. Rada Programowa kierunku studiów Technologie Komputerowe

  Przewodnicząca prodziekan prof. UAM dr hab. Ewa Banachowicz
  Członkowie:
  • Dr Sebastian Wołoszczuk
  • Dr inż. Henryk Gierszal
  • Dr inż. Kamil Szkarłat
  • Dr inż. Rafał Renk
  • Dr Michał Mucha
  • Przedstawiciele studentów: Przemysław Piwoński, Mateusz Łęgowik, Bartosz Posert
 1. Rada Programowa kierunku studiów Analiza i przetwarzanie danych

  Kierownik kierunku: prof. UAM dr hab. Łukasz Smaga
  Członkowie:
  • Prof. UAM dr hab. Tomasz Górecki
  • Prof. UAM dr hab. Marek Nawrocki
  • Dr Piotr Kasprzak
  • Dr Paweł Skórzewski
  • Dr Dominika Wojtera-Tyrakowska
  • Dr Andrzej Wójtowicz
  • Przedstawiciel studentów: Daria Kempa
 2. Rada Programowa kierunku studiów Informatyka

  Kierownik kierunku: dr Anna Stachowiak
  Członkowie:
  • Prof. UAM dr hab. Mieczysław Cichoń
  • Prof. UAM dr hab. Krzysztof Jassem
  • Prof. UAM dr hab. Jacek Marciniak
  • Dr Bartosz Naskręcki
  • Prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański
  • Dr Andrzej Wójtowicz
  • Przedstawiciel studentów: Jan Białek
 3. Rada Programowa kierunku studiów Matematyka

  Kierownik kierunku: dr Paweł Mleczko
  Członkowie:
  • Prof. dr hab. Wojciech Gajda
  • Prof. UAM dr hab. Małgorzata Bednarska-Bzdęga
  • Prof. UAM dr hab. Waldemar Wołyński
  • Dr Piotr Płuciennik
  • Dr Bernadeta Tomasz
  • Przedstawiciel studentów: Anna Seget
 4. Rada Programowa kierunku studiów Nauczanie matematyki i informatyki

  Kierownik kierunku: dr Izabela Bondecka-Krzykowska
  Członkowie:
  • Prof. UAM dr hab. Sylwia Jaskulska (WSE)
  • Prof. UAM dr hab. Aneta Sikorska-Nowak
  • Dr Magdalena Adamczak
  • Dr Barbara Kołodziejczak
  • Dr Paweł Mleczko
  • Przedstawiciele studentów: Natalia Lechna, Adam Wereszczyński

Rada Programowa kierunku Technologie informatyczne w Nadnoteckim Instytucie UAM w Pile:

Kierownik kierunku: prof. UAM dr hab. Jerzy Szymański (Wydział Matematyki i Informatyki)
Członkowie:

 • Dr Paweł Owsianny – dyrektor Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile,
 • Dr Monika Kłos – pełnomocnik dyrektora NI UAM ds. jakości kształcenia,
 • Dr Tomasz Piłka (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Dr inż. Marcin Gogolewski (Wydział Matematyki i Informatyki)
 • Mgr Karolina Skotarczak-Dobrzyńska (Nadnotecki Instytut UAM)
 • Przedstawiciel studentów: Mateusz Kłos

Kontakt

prof. UAM dr hab.

Aldona Dutkiewicz

Przewodnicząca Rady ds. Kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych