Rada Szkoły Nauk Ścisłych

Zadania Rady Szkoły (źródło – Statut UAM § 73 ust. 6):

 • opracowanie strategii rozwoju działalności naukowej wydziałów szkoły dziedzinowej i sprawowanie nadzoru nad prawidłową i efektywną realizacją działalności naukowej w ramach poszczególnych dyscyplin;
 • opiniowanie wstępnego planu finansowego oraz planu finansowego szkoły dziedzinowej oraz jego wykonania;
 • opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady senatu;
 • opracowanie wytycznych dla rady naukowej dyscypliny w zakresie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
 • kształtowanie polityki zatrudnienia w szkole.

Członkowie Rady Szkoły Nauk Ścisłych

 • Prorektor prof. dr hab.Michał BanaszakPrzewodniczący Rady Szkoły Nauk Ścisłych

 • prof. UAM dr hab.Krzysztof DyczkowskiWydział Matematyki i Informatyki
 • prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski Wydział Fizyki
 • prof. dr hab.Maciej KubickiWydział Chemii
 • prof. UAM dr hab.Aldona DutkiewiczPrzewodnicząca Rady ds. kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych
 • prof. dr hab.Piotr PawlućDyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
 • mgrKonrad StęsikSamorząd doktorancki
 • drPiotr Jagodziński ZNA UAM
 • prof. UAM dr hab.Grzegorz MusiałNSZZ Solidarność
 • Barbara SchrammZNP UAM

Terminarz spotkań Rady Szkoły Nauk Ścisłych

Rok akademicki 2022/2023
18.10.2022 r. godz. 13:00
25.11.2022 r. godz. 13:00
12.12.2022 r. godz. 13:00
23.01.2023 r. godz. 13:00
20.02.2023 r. godz. 13:00
20.03.2023 r. godz. 13:00
21.04.2023 r. godz. 13:00
22.05.2023 r. godz. 13:00
19.06.2023 r. godz. 13:00
18.09.2023 r. godz. 13:00

Kontakt

Aleksandra Kozłowicz

Sekretariat Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką
prof. dr. hab. Michała Banaszaka