Rada Szkoły Nauk Ścisłych

Zadania Rady Szkoły (źródło – Statut UAM § 73 ust. 6):

 • opracowanie strategii rozwoju działalności naukowej wydziałów szkoły dziedzinowej i sprawowanie nadzoru nad prawidłową i efektywną realizacją działalności naukowej w ramach poszczególnych dyscyplin;
 • opiniowanie wstępnego planu finansowego oraz planu finansowego szkoły dziedzinowej oraz jego wykonania;
 • opiniowanie projektów uchwał wnoszonych pod obrady senatu;
 • opracowanie wytycznych dla rady naukowej dyscypliny w zakresie kryteriów oceny okresowej nauczycieli akademickich;
 • kształtowanie polityki zatrudnienia w szkole.

Członkowie Rady Szkoły Nauk Ścisłych

 • Prorektor prof. dr hab.Michał BanaszakPrzewodniczący Rady Szkoły Nauk Ścisłych

 • prof. UAM dr hab.Krzysztof DyczkowskiWydział Matematyki i Informatyki
 • prof. UAM dr hab. Roman Gołębiewski Wydział Fizyki
 • prof. dr hab.Maciej KubickiWydział Chemii
 • prof. UAM dr hab.Aldona DutkiewiczPrzewodnicząca Rady ds. kształcenia Szkoły Nauk Ścisłych
 • prof. dr hab.Piotr PawlućDyrektor Szkoły Doktorskiej Nauk Ścisłych
 • mgrDominik KaziemkoSamorząd studencki
 • Karolina GębickaSamorząd doktorancki
 • Barbara SchrammZNP UAM
 • drPiotr Jagodziński ZNA UAM
 • prof. UAM dr hab.Grzegorz MusiałNSZZ Solidarność

Terminarz spotkań Rady Szkoły Nauk Ścisłych

Rok akademicki 2023/2024
23.10.2023 r. godz. 16:00
13.11.2023 r. godz. 16:00
11.12.2023 r. godz. 16:00
22.01.2024 r. godz. 16:00
19.02.2024 r. godz. 16:00
18.03.2024 r. godz. 16:00
22.04.2024 r. godz. 16:00
20.05.2024 r. godz. 16:00
17.06.2024 r. godz. 16:00
23.09.2024 r. godz. 16:00

Kontakt

Aleksandra Kozłowicz

Sekretariat Prorektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką
prof. dr. hab. Michała Banaszaka