Wykłady SNŚ

W maju 2023 r. Prorektor ds. cyfryzacji i współpracy z gospodarką UAM prof. dr hab. Michał Banaszak zainaugurował cykl wykładów w ramach Szkoły Nauk Ścisłych UAM, które cieszą się dużą popularnością dzięki znamienitym gościom zapraszanym na prelekcje.

Wykłady zyskały także swojego patrona, którym został prof. Stanisław Ulam - polsko-amerykański matematyk, przedstawiciel lwowskiej szkoły matematycznej, współtwórca amerykańskiej bomby termojądrowej.

Dla Stanisława Ulama matematyka była narzędziem badania przyrody, nie cenił jej jako sztuki dla siebie samej. Miał zdolność korzystania ze statystyki i komputerów. Był twórcą metody Monte Carlo, stosowanej do modelowania matematycznego procesów nader złożonych. Późniejsze badania Stanisława Ulama ściśle wiązały się z fizyką matematyczną, mechaniką statystyczną i reakcjami termonuklearnymi.