Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa

Na podstawie zapisów art. 185. 1. pkt 1 i art. Art. 218. pkt 1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj. Dz. U., poz. 742, 2023), dyscyplina inżynieria materiałowa uzyskując kategorię A, nabyła prawa do prowadzenia postępowań doktorskich i habilitacyjnych, a z dniem 1 czerwca 2023 r. na podstawie zapisów Regulaminu organizacyjnego UAM, powołana została Rada Naukowa Dyscypliny Inżynieria Materiałowa, która jest organem właściwym do prowadzenia tych postępowań.

Członkowie Rady

 • Prof. dr hab. Michał Banaszak
 • Prof. dr hab. Hermann Ehrlich
 • Prof. UAM dr hab. Luis Emerson Coy Romero
 • Prof. UAM dr hab. Igor Iatsunskyi
 • Prof. UAM dr hab. Olena Ivashchenko
 • Prof. UAM dr hab. Mikołaj Lewandowski
 • Prof. UAM dr hab. Robert Edward Przekop
 • Prof.  UAM dr  hab. Jakub  Dalibor  Rybka
 • Prof. UAM dr hab. Kosma Szutkowski
 • Dr Nataliya Babayevska
 • Dr Katarzyna Fiedorowicz
 • Dr Dorota Flak
 • Dr Patryk Florczak
 • Dr Bartosz Grześkowiak
 • Dr Marcin Jarek
 • Dr Jacek Jenczyk
 • Dr Ahmet Kertmen
 • Dr Jagoda Litowczenko-Cybulska
 • Dr Roksana Markiewicz
 • Dr Angelika Maria Mielcarek
 • Dr Grzegorz  Nowaczyk
 • Dr  Patrick McDevitt Perrigue
 • Dr Łucja Przysiecka
 • Dr  Błażej Scheibe
 • Dr  Bogna Sztorch
 • Dr  Alexander  Tamashevski
 • Dr  Marta Woźniak-Budych
 • Dr  Tomasz Zalewski
 • Dr Karol Załęski
 • Dr Mieszko Kołodziej
 • Dr Błażej  Anastaziak
 • Dr  Paulina Błaszkiewicz
 • Dr  Weronika  Andrzejewska
 • Dr  Mariusz  Jancelewicz