Data publikacji w serwisie:

BESTStudentGRANT dla Pana Kamila Ziółkowskiego z Wydziału Chemii

Rozstrzygnięta została VIII edycja konkursu grantowego BESTStudentGRANT, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 119, w ramach realizacji zadania 39).

Komisja konkursowa wyłoniła łącznie 13 projektów badawczych, które zostały zakwalifikowane do finansowania. Wśród nich znalazł się projekt Pana Kamila Ziółkowskiego - studenta I roku na kierunku Chemia medyczna z projektowaniem leków.
Gratulujemy serdecznie!