Data publikacji w serwisie:

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu ADVANCEDBestStudentGRANT

9 grudnia 2022 r. rozstrzygnięta została II edycja konkursu grantowego ADVANCEDBestStudentGRANT, realizowanego w ramach Programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (konkurs IDUB nr 075, w ramach realizacji zadania 39).

Konkurs ADVANCEDBestStudentGRANT skierowany był do studentek i studentów 2 roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w roku akademickim 2021/2022 uzyskali średnią ocen na poziomie minimum 4.2. Do udziału w konkursie zgłoszono wnioski ze wszystkich szkół dziedzinowych UAM, a komisja konkursowa wyłoniła łącznie 33 projekty indywidualne i zespołowe, które zostały zakwalifikowane do finansowania.

Autorami nagrodzonych projektów z Wydziału Chemii są:

  • Kacper Grzegorczyk
  • Joanna Wojtukiewicz
  • Igor Łukasik, Zuzanna  Matela
  • Jakub Nagórny
  • Gustaw Fita
  • Agnieszka Siwiak
  • Agnieszka Ernst
  • Aleksandra Skrzypczak, Szymon Piguła, Klaudia Sobieska
  • Julia Walińska

Uzyskane dofinansowania umożliwią laureatkom i laureatom realizację ich pierwszych projektów badawczych. W ramach grantu nagrodzeni studenci będą mieć możliwość m.in. zakupu pomocy naukowych, udziału w seminariach i warsztatach, a także otrzymania wynagrodzenia za włożony wysiłek badawczy. Laureatki i laureaci ADVANCEDBestStudentGRANT otrzymają dofinansowanie w wysokości do 5 tysięcy złotych dla projektów indywidualnych oraz do 10 tysięcy złotych dla projektów zespołowych.

Nazwiska wszystkich nagrodzonych zamieszczone zostały w Intranecie. Zobacz listę laureatów II edycji ADVANCEDBestStudentGRANT