Data publikacji w serwisie:

Znamy laureatów Nagrody Santander Społecznik Roku 2024

Ogłoszona została lista laureatów Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w roku akademickim 2023/2024.

Kapituła Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2024 r. ustaliła listę Laureatów Nagrody.

Nagrodzone osoby z naszego wydziału to:

  • Pani Dominika Kółeczko
  • Pan Miłosz Papierski
  • Pani Agnieszka Siwiak
  • Pani Weronika Walczak
  • Pani Joanna Wojtukiewicz

Zobacz pełną listę laureatów (lista w kolejności alfabetycznej)

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

O nagrodzie

Nagroda Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przyznawana jest studentom i doktorantom za szczególne osiągnięcia w działalności społecznej oraz aktywną działalność na rzecz środowiska akademickiego.

Fundatorem Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU dla studentów i doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest Santander Universidades.

Zasady przyznawania Nagrody Santander SPOŁECZNIK ROKU określa Regulamin Nagrody wprowadzony Zarządzeniem nr 429/2023/2024 Rektora UAM z dnia 3 kwietnia 2024 r.

8 lipca 2024 r. o godz. 12.00 w Sali Senatu Pani Prorektor ds. studenckich i kształcenia prof. Joanna Wójcik wraz z Fundatorem Nagrody wręczy nagrodzonym studentom i doktorantom okolicznościowe dyplomy potwierdzające przyznanie Nagrody.