Data publikacji w serwisie:

Science on Stage 2023

22-23.09.23 na Wydziale Fizyki UAM odbył się 13. Ogólnopolski Festiwal Nauki Przyrodnicze na Scenie (Science on Stage).

Festiwal był prowadzony wg formuły „Nauczyciele Nauczycielom” i był świetną okazją do wymiany doświadczeń i nawiązania współpracy pomiędzy nauczycielami.

Celem festiwalu jest m.in. upowszechnianie nauki i ukazanie wkładu STEM* w budowanie wiedzy społeczeństwa o otaczającym nas świecie, zademonstrowanie ciekawych i kreatywnych działań uczniów dotyczących zdobywania wiedzy z zakresu STEM oraz także przedstawienie innowacyjnych sposobów nauczania.

*STEM (ang. science, technology, engineering, and mathematics education) to nauki ścisłe i przyrodnicze (biologia, chemia, fizyka), technologia, inżynieria, sztuka i matematyka (oraz informatyka).

Oficjalna strona festiwalu:

https://sons.amu.edu.pl/pl/