Data publikacji w serwisie:

6 grantów NCN dla naukowców z Wydziału Fizyki!!

Z radością informujemy, iż w ostatnich konkursach Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z Wydziału Fizyki zostało przyznanych 6 grantów na łączną kwotę ok. 4,3 mln złotych.

Zdobywcy grantów:
Konkurs OPUS 23
  1. prof. dr hab. Ireneusz Weymann „Zjawiska krytyczne i transportowe w skorelowanych nanostrukturach hybrydowych” – 1 482 300 PLN
  2. prof. UAM dr hab. Zbigniew Rozynek „Wspomagana polem elektrycznym metoda osadzania pojedynczych cząstek i formowania struktur pozapłaszczyznowych z mikrocząstek” – 1 128 134 PLN
  3. dr Dagmara Anna Oszkiewicz „Masowe badanie efektu poczerwienienia widm planetoid” – 1 202 736 PLN
Konkurs PRELUDIUM 21
  1. mgr Krzysztof Sobucki „Wykorzystanie efektów rezonansowych w ferromagnetycznych nanorezonatorach, w kierunku otrzymania magnonicznych metapowierzchni czasoprzestrzennych” – 209 925 PLN
  2. mgr Małgorzata Bartkiewicz „Zbadanie mechanicznej oraz cieplnej anizotropii w ultra cienkich, elastycznych membranach” – 200 200 PLN
  3. mgr Karolina Dziadura „Ulepszenie orbit potencjalnie niebezpiecznych planetoid” – 58 316 PLN
Serdecznie gratulujemy!