Data publikacji w serwisie:

Nagroda PTChem dla Prof. Marcina Runowskiego za wyróżniające osiągnięcia naukowe

Tegoroczną nagrodę za wyróżniające osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii, będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego w roku 2022, PTChem przyznało Prof. UAM dr. hab. Marcinowi Runowskiemu za "Badania ciśnieniowe i temperaturowe nieorganicznych materiałów luminescencyjnych domieszkowanych jonami lantanowców celem zastosowania ich jako optyczne manometry i termometry".

Nagrodzone osiągnięcia naukowe dotyczyły w głównej mierze opracowania nowych mikro- i nano-metrycznych, luminescencyjnych sensorów wysokiego ciśnienia i temperatury na bazie jonów lantanowców. Prof. UAM dr hab. Marcin Runowski opracował również nowe metody zdalnego i nieinwazyjnego pomiaru temperatury w wysokim ciśnieniu (w komorze diamentowej) i wysokiego ciśnienia w podwyższonej temperaturze na bazie wspomnianych już (nano)materiałów luminescencyjnych. Ponadto, odkrył on całkowicie nową metodę optycznego monitorowania obniżonego ciśnienia (próżni) w makro i mikro-skali, przy pomocy spektroskopii luminescencyjnej, poprzez konwersję luminescencyjnego termometru do optycznego manometru i wykorzystanie efektu zwiększenia wydajności konwersji światła do ciepła w próżni.

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!