Data publikacji w serwisie:

OPUS 23 i PRELUDIUM 21 - znamy Laureatów!

Znamy Laureatów konkursów Narodowego Centrum Nauki z Wydziału Chemii!

OPUS 23

Prof. dr hab. Tomasz Grzyb
Synteza nano- i mikroplastiku znakowanego up-konwertującymi nanocząstkami w celu jego wizualizacji i monitorowania w materiałach biologicznych

PRELUDIUM 21

mgr Dawid Marcinkowski
Wielofunkcyjne makrocykle jonów lantanowców jako sondy termoluminescencyjne do wykorzystania w obrazowaniu komórkowym

mgr Daria Anna Brykczyńska
Nowe kompleksy metali przejściowych zdolne do modyfikacji elektrody złotej jako układy do selektywnego wykrywania neuroprzekaźników

mgr Gracjan Piotr Kurpik
Architektury metalosupramolekularne na bazie fleksidentnych ligandów pirydylo-β-diektonowych - synteza, właściwości i zastosowania katalityczne

mgr Natalia Maria Jurga
Czuła detekcja i wizualizacja biomarkerów nowotworowych przy użyciu nanocząstek upkonwertujących wzbudzanych powyżej 1000 nm

Serdecznie gratulujemy i życzymy pomyślności w realizacji projektów!