Data publikacji w serwisie:

Profesor Mastyło laureatem Nagrody im. W. Mlaka i Z. Opiala

Z radością informujemy, że prof. dr hab. Mieczysław Mastyło został laureatem Nagrody im. Włodzimierza Mlaka i Zdzisława Opiala.

Nagroda imienia krakowskich matematyków jest przyznawana co dwa lata za wybitne wyniki uzyskane w teorii równań różniczkowych lub teorii operatorów. Serdecznie gratulujemy!