Data publikacji w serwisie:

Uroczyste wręczenie Promocji Habilitacyjnych i Doktorskich na Wydziale Chemii

W piątek 9 grudnia, w Sali Lubrańskiego w Collegium Minus, odbyło się wręczenie Promocji Habilitacyjnych i Doktorskich W. Chemii. W uroczystości udział wzięły Władze Wydziału, Prorektor  ds. kadr i rozwoju Prof. dr hab. Tadeusz Wallas, dwie Doktor habilitowane oraz dwadzieścioro czworo Doktorów wraz z Promotorami.

Wszystkim, którzy uzyskali zaszczytne tytuły serdecznie gratulujemy!