Data wydarzenia:

IV wykład z cyklu "Wykłady im. Stanisława Ulama w Szkole Nauk Ścisłych UAM"

Tytuł: XX lat spacerów kwantowych na UAM

Data: 30 stycznia 2024 r., o godz. 16:00

Miejsce: Collegium Physicum, aula im. prof. Franciszka Kaczmarka

Prelegent: prof. dr hab. Antoni Wójcik (Wydział Fizyki UAM)

Streszczenie: Dwadzieścia lat temu opublikowaliśmy artykuł zatytułowany Kwantowe spacery na cyklach. W ten sposób włączyliśmy (świeżą wówczas i atrakcyjną z uwagi na fascynację algorytmami kwantowymi) tematykę spacerów kwantowych do badań prowadzonych na naszym Uniwersytecie. Tematykę tę podjęła grupa przyjaciół z dwóch wydziałów – z Wydziału Matematyki i Informatyki oraz Wydziału Fizyki. W ten sposób pokazaliśmy, że po dziesięciu latach od usamodzielnienia się tych wydziałów, więzi między ich pracownikami nie tylko nie zaniknęły, ale były a tyle żywe, że zaowocowały rozwinięciem nowej tematyki. Tematyki, którą kontynuujemy do dzisiaj.

Wykład będzie poświęcony upamiętnieniu wspomnianej rocznicy. Najpierw przedstawię (w sposób popularny) samą ideę spacerów kwantowych. Następnie przedstawię dwa przykładowe efekty, które udało się nam zaobserwować w spacerach na jednowymiarowych sieciach. Pierwszy związany z badaniami prowadzonymi dwadzieścia lat temu nad spacerami w sztucznych polach cechowania. Drugi dotyczący aktualnych badań nad tzw. efektami topologicznymi. Podkreślę także edukacyjną wartość spacerów kwantowych, jako bardzo prostych modeli złożonych i trudnych zjawisk fizyki materii skondensowanej.