Data publikacji w serwisie:

Porozumienie ze spółką Żabka Polska

W dniu 13 stycznia 2023 r. prorektor prof. dr hab. Michał Banaszak podpisał w imieniu UAM umowę o współpracy ze spółką Żabka Polska.

W spotkaniu uczestniczył pan dr Tomasz Kowalski, przedstawiciel Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki ds. współpracy z podmiotami zewnętrznymi. Na mocy podpisanego porozumienia spółka otrzymała tytuł Partnera naszego Wydziału.

Więcej informacji można znaleźć w komunikatach prasowych Uniwersytetu.